Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Pagaard Elektro A/S (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Pagaard Elektro A/S
Borgergade 16, 7323 Give
Cvr: 14805605
post@pagaard.dk

 

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

Levering af ydelser

Rådgivningsmøde:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på dialog om eltegninger og mødetidspunkt.

Kundeservice:
Support i forbindelse med ydelser købt hos Pagaard Elektro A/S, gemmes oplysninger om ydelser der er ydet 5 år frem.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger
F.eks.:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

- Direkte fra dig

- Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister

Behandlings - grundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

- Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

- Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

I forbindelse med jeres byggeprojekt kan jeres oplysninger vedrørende eltegninger hos Pagaard Elektro A/Svideresendttil grossister.

Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning, vil jeres oplysninger blive sendt til den rette myndighed.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

- I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

- Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

3. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtyk ke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.pagaard.dk